Strüktürel Silikon Cephe Sistemleri

Strüktürel Silikon Cephe Sistemleri

Camın sadeliğini ve aseletini vurgulayan silikon cephe giydirme sisteminde ısı camlar cepheye özel bir şekilde yapıştırıldıkları
kaset profilleriyle tutturulmaktadır. Silikon Cephe Kaplama Sistemi üç noktadaki fitil emniyeti ile kesin bir sızdırmazlığı garanti
etmektedir. Montajı kolay ve hızlı olan Silikon Cephe Kaplama Sistemi montaj sonrasında kolay bakım ve temizlik kolaylığıyla
müşterilerilerimizin beğenisini kazanmaktadır.,

Strüktürel Silikon Cephe Kaplama Sisteminde dıştan baktığımızda alüminyum profil görülmeyip, cam derzlerinde 15 mm
genişliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlandığından,
panellerin arasına sızdırmazlık silikonu çekilmez. Böylece cam panellerin arasında gölge oluşması engellenir. İstendiğinde
seçilen herhangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın ) gizli kanat haline getirilebilir. Cam ve
alüminyum panel arasında silikon, çift camda ise iki cam arasında komponentli silikon kullanılmaktadır. Silikon çekilmesi
işlemleri esnasında silikon firmasının kalite kontrol test prosedürleri çerçevesinde prosesler kontrol altında tutulmaktadır.

Strüktürel Silikon Cephe Kaplama Sistemleri

Strüktürel Silikon Cephe Kaplama Sistemleri
Dış kapak kullanılmaması yüzey görünümünün düz algılanmasına sebep olmaktadır. Düşey profillerin zengin çeşitliliği, gerekli statiğe, tasarımcıların ihtiyaçlarına ve alışılmışın dışına çıkılmasına doğrudan cevap verebilmektedir. Düşey ve yatay profiller iç görünüşte hem yüz veya farklı derinlikte olabilir.

Klasik Dış Cephe Giydirme ve Kaplama Sistemleri

Klasik Dış Cephe Giydirme ve Kaplama Sistemleri

Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi alüminyüm çelik ve camın bir araya getirilerek oluşturulan, teknolojiyi ve ekonomik çözümü müşteriye sunan yatay ve dikey cizgilerin hakim olduğu çağdaş mimarinin vazgeçilmeyen bir üğesidir.

Kapaklı giydirme cepheler, en uzun zamandır uygulanan sistem olduğundan kullanımı çok yaygındır ve üretim kolaydır. Ülkemizde de oldukça yaygın olarak kullanılan bir sistem olduğundan daha düşük maliyetlerler yapılabilmektedir.

Alüminyum düşey griyajların, kattan kata çelik veya alüminyum ankrajlar ile betonarme döşemeye bağlanması ile oluşur geçilen açıklığın kattan kata yüksekliği ve rüzgar yükü, düşey griyajın kesitini belirler. Yatay griyajın kesiti ise cam yükü ve geçtiği mesafeye bağlıdır. Alüminyum düşey griyajın statik olarak lx (atalet momenti ) değerinin yeterli olmadığını yüksekliklerde çelik takviye yapılmalıdır. Çelik konstrüksiyon alüminyum kapak ile kapatılarak estetik bir görünüm sağlanır.

Binanın geometrisi, bulunduğu yerdeki rüzgar şiddet, düşey taşıyıcılar arasındaki mesafe ve cam ağırlığı gibi faktörler dikkate alınarak statik hesaplamalar yapılır.Bulununa atalet moment değerinden büyük atalet moment değerine sahip yatay ve dikey profillerle cephe teşkil edilir. Teşkil edilen cepheye göre üretilen ısı camlar cepheye takılarak, camların arasındakı derzler yatay ve düşey kapak profilleri ile kapatılır. Dış ve iç yüzeylerdeki fitil yuvalarında özel dizayn EPMD cam ve yalıtım fitilleri kullanılarak ısı ve su yalıtımları tam sağlanmış olur.

Dışta kullanılan kapak profillerinden yatay veya düşey olanı isteğe bağlı olarak kullanılmayıp yarı kapaklı sistem yapılabilir. Kullanılmayan kapak yerine camların arasında kalan derze, seçilen sisteme göre fitil takılır veya silikon çekilir.

Doğal havalandırma gerektiren yerlerde talep doğrultusunda cephe içi dışa açılır gizli kanat veya normal içe açılır kanat uygulanabilir.

Cephe Sistemleri

Yuvam Yapı tarafından üretilen cephe sistemleri dünyanın her yerinde uygulanan modern mimaride kullanılan dış cephe
kaplamaları standartlarında profesyonel sistemlere paralel olarak günümüzdeki şeklini almıştır.

Tüm cephe kaplamalarının ortak özelliği bakım istememesidir. Hatta malzemeye kendi kendini temizleme özelliği kazandırmak
için çalışmalar başlatılmıştır. Örneğin kompozit panelde kullandığımız Mitsubishi Alpolic, az su ve güneşle kendi kendini
temizleyen nano teknoloji kompozit paneli üretime geçirmeye hazırlanıyor.

Dış cephe kaplamaları denince akla cepheye baktığımızda gördüğümüz yüzey geliyor ama dış cephe kaplamaları şu
kalemlerden oluşmaktadır;
a. Taşıyıcı Karkas
b. İzolasyon
c. Görünen Kaplama Malzemesi

a) Taşıyıcı Karkas: Cephe kaplamalarında, karkas binadaki kolon kadar önem taşır. Giren suyun kondens kanallarından dışarı
atılmasını sağlar. Ayrıca cephe kaplama malzemesini taşır.
b) İzolasyon: Isı, ses, su, ultraviole izolasyon malzemesi.
c) Görünen Kaplama Malzemesi: Cam, kompozit, tuğla, seramik gibi malzemelerdir.

Cam ile kaplanacaksa mutlaka temperli veya temperli lamine olmalıdır. Böylece kırıldığında parçalanmaz ya da çok küçük
parçalara ayrılarak can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olur.

Projelerin esas sahibi olan mimarların tasarımlarının uygulanabilirliğini incelemeyi ilk adım olarak adlandırabiliriz. Projenin yapı
fiziğine uygunluğunun ölçülmesi için tahkik hesapları yapılır. Projede kullanılacak olan malzemeler yapı fiziği esaslarına göre
seçilir. Camın ısı ve güneş geçirgenlik katsayısı, cam ebatları ve kalınlığının tepiti gibi.

Bilindiği gibi her malzemenin belli ölçüleri vardır. Projelerde 500×10 cam 250×800 kompozit panel gibi tasarımlarla
karşılaşıyoruz. Bu gibi durumlarda mimari proje mükellifi ile görüşüyoruz. Teknik ofisimiz tarafından binanın rölevesi alınıyor.
Çünkü mimari projeyle uygulama projeleri genelde uymuyor. Rölevede alınan ölçüler doğrultusunda mimari proje uygulama
projesi haline getiriliyor. Her detay ölçek 1/1 olarak çiziliyor, böylece projeyi uygulamaya uygun şekilde revize etmiş oluyoruz.
Bütün birleşim detayları cepheyle alakalı her malzeme düşünülüp proje aşamasında çözümlendiriliyor. Bu şekilde oluşan
tatbikat projesi, proje mükellifinin onayına sunuluyor. Onaydan sonra tatbikat başlıyor.